بایگانی برچسب: اسراف در عروسی ‌ها

اسراف در عروسی ‌ها

اسراف در عروسی

اسراف در عروسی ها کار بسیار ناپسندی است که در خیلی از مراسمات ما این اتفاق به طور خواسته و یا ناخواسته شکل می‌گیرد در ادامه انواع اسراف در عروسی و نحوه مدیریت آن  توسط الهام کایدی توضیح داده می‌شود.