بایگانی برچسب: آداب و معاشرت عروسی

آداب عروس و داماد در عروسی

یک عروس و داماد در مراسم عروسی خود از دید من که سال‌هاست در این کار تجربه دارم همانند یک ملکه و پادشاه به نظر باید بیایند پس همه چیز بستگی به رفتار و شخصیت خود عروس و داماد دارد من در ادامه به چندنکته اساسی راجب آداب عروس و داماد در عروسی اشاره می‌کنم.