آداب خواستگاری در شیراز

آداب خواستگاری در شیراز

من این مبحثی راکه برای عزیزان عنوان می‌کنم بیشتردربرگیرنده خانواده‌های اصیل وبا اصالت شیرازی است

آداب خواستگاری در شیراز

درابتدا مراسم خواستگاری صورت می‌گیرد که خانواده داماد در روزی فرخنده که بیشترش شب‌های جمعه است یا شب‌های اعیاد را برای این امرمهم قرارمی‌دهند

دراین مراسم آقای داماد بلمدرومادر و یاخواهر و برادر بزرگتر با دسته گل وشیرینی به خواستگاری دخترمورد نطر خود می‌روند دراین میان دختر باچادرسفیدی که برسردارد بابه صدا درآمدن یکی ازوالدین که عروس خانم چای رابیارید وعروس خانم باسینی چای وارد می‌شوند و به سمت بزرگترهای فامیل تعارف می‌کنند تا به آقای داماد برسد بعداز مراسم خواستگاری ابتدایی خانواده داماد به انتطارجواب ازخانواده عروس می‌مانند درصورت موافقت عروس خانم وخانواده‌اش جلسه دوم خواستگاری نیزصورت می‌گیرد که دراین مراسم نیزبادسته گل وشیرینی خانواده داماد وارد مرحله دوم خواستگاری می‌شوند و عروس وداماد درخلوتی شروع به نقطه نظرات یکدیگر در باب شخصیت و علایق ون قایض‌های یکدیگر می‌پردازند اگربه تفاهم رسیدند به خانواده ها اعلام می‌کنند وباصلوات سپس باکلی  kelوخوردن شیرینی اعلام هم فامیل شدن دوخانواده صورت می‌گیرد

بعد از آن به دنبال مراحل قانونی که درابتدا شامل آزمایش‌ها و کلاس های مربوط به ازدواج هست که بعد از گذراندن این مرحله خانواده داماد بادر دست داشتن جواب آزمایش وشیرینی به خانه عروس خانم می‌روند و برای مشخص کردن تاریخ مراسم نشان کردن یابله بران یاهمان بله برون کسب اجازه می‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *